Verkoop:

Van Welsenes

Import & Export
Skaverij 21
9001 DA Grou
Nederland
+31(0)653191561
welsenes-export@hotmail.com

DISCLAIMER

De informatie op deze website is samengesteld met inachtneming van
de grootste zorg en nauwkeurigheid.
Cenaturio Professional Dogfood kan echter niet garanderen dat deze informatie volledig compleet en correct is, dan wel compleet en correct zal blijven.
Cenaturio Professional Dogfood aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.

Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze site mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch dan wel mechanisch (inclusief fotokopieŽn, telefax berichten), of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenaturio Professional Dogfood. Cenaturio Professional Dogfood is niet in staat enige verantwoordelijkheid te nemen of te accepteren voor de informatie die wordt getoond op de website, dan wel voor de mogelijke gevolgen zoals schade, verlies of winst die resulteren uit het gebruik van, of acties gebaseerd op die informatie.

 

PRIVACY POLICY

Cenaturio respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt. Cenaturio registreert de gegevens van kopers in een databestand. De door de koper verstrekte gegevens in dit databestand worden, behoudens van de koper verkregen toestemming tot aanvullend gebruik, uitsluitend gebruikt voor de bezorging van de bestelling en voor het verzamelen van informatie over Cenaturio.

Persoonsgegevens zullen door Cenaturio niet worden verstrekt aan derden die niet gelieerd zijn aan Cenaturio, behoudens indien hiervoor expliciete toestemming is gegeven door de koper of indien dit noodzakelijk is in verband met wettelijke eisen.

Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd. Een dergelijk verzoek kan de koper via email indienen.